HSP Academy besteed de uiterste zorg aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. HSP Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

HSP Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

HSP Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site.

De informatie is niet uitputtend en alles omvattend bedoeld en kan niet gezien worden als advies. Voor een advies wordt aangeraden altijd persoonlijk contact op te nemen met HSP Academy.

De bezoeker van deze website dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de HSP Academy Website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door HSP Academy. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is HSP Academy niet aansprakelijk.

HSP Academy respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van HSP Academy.

© 2016 HSP Academy, alle rechten voorbehouden.